Anxo Noceda na manifestación do 19 de xullo en Compostela