Nos últimos quince anos, case un millón de galegas e galegos emigraron. Ese devalo demográfico afonda máis na fenda co resto de nacións desenvolvidas.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política