Nas ocasións en que o PSOE tivo a posibilidade de executar medidas de reparación estas foron sempre timoratas, marcadas por unha actitude case equidistante e que viñan a interiorizar certas mensaxes que o propio franquismo sociolóxico ten expresado.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política