Nas ocasións en que o PSOE tivo a posibilidade de executar medidas de reparación estas foron sempre timoratas, marcadas por unha actitude case equidistante e que viñan a interiorizar certas mensaxes que o propio franquismo sociolóxico ten expresado.