Nos períodos de crecimento económico, cando en apariencia "funciona" o libre mercado hai que demonizar a presenza do estado na economía, sobre todo, na especulativa.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política