Nos períodos de crecimento económico, cando en apariencia "funciona" o libre mercado hai que demonizar a presenza do estado na economía, sobre todo, na especulativa.