Agora, desde os mesmos organismos internacionais, aproveitando a crise económica, preténdese impulsar en toda a súa dimensión a aplicación destas reformas estruturais onde a súa implantación era máis tímida, léase a vella Europa, na que perviven aínda sistemas de protección social

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política