A dependencia económica, política e cultural de Galiza ao Estado español inflúe de forma fundamental no ensino, que é utilizado desde hai décadas como un elemento alienante e asimilador co actual sistema