Aproveitando a situación de shock económico que está a vivir a poboación, atopámonos con que este goberno introduce, non só nas súas políticas, senón tamén no seu discurso, de forma normalizada, ideas e conceptos que semellan unha volta atrás.