Os Gobernos municipais, que son os que mellor coñecen a situación real de cada veciño/a e das familias, asumiron unha ringleira de competencias, transferidas de facto, ben polos gobernos españois, ou polos da Xunta de Galiza, sen recibiren, parellamente, ningún tipo de orzamento