Este cambio de modelo racha os piares básicos da nosa sanidade, no que se refire ao acceso a esta sanidade, entre os que cabe destacar: a universalidade, equidade, gratuidade e carácter redistributivo.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política