La Voz e Faro son medios privados que atenden, primeiro, aos seus intereses económicos e, segundo, á súa liña editorial. Esta última sempre modulábel en aras a garantir o seu fin principal: a consecución de beneficios.