La Voz e Faro son medios privados que atenden, primeiro, aos seus intereses económicos e, segundo, á súa liña editorial. Esta última sempre modulábel en aras a garantir o seu fin principal: a consecución de beneficios.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política