Habería que recoñecer que no BNG hai militancia que quere debater e ese marco de xogo non parece interesar: as nosas ideas poden poñer en risco a folla de rota de converter o BNG nunha organización política entregada ao sistema.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política