Habería que recoñecer que no BNG hai militancia que quere debater e ese marco de xogo non parece interesar: as nosas ideas poden poñer en risco a folla de rota de converter o BNG nunha organización política entregada ao sistema.