As 80.000 persoas que decidiron apoiar o BNG nestas eleccións sabían que estaban a apoiar unha forza que centra o seu discurso na soberanía nacional, e configuran unha base moi interesante desde a que continuar o proceso de fortalecemento do nacionalismo de esquerda.