As 80.000 persoas que decidiron apoiar o BNG nestas eleccións sabían que estaban a apoiar unha forza que centra o seu discurso na soberanía nacional, e configuran unha base moi interesante desde a que continuar o proceso de fortalecemento do nacionalismo de esquerda.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política