Para garantir o seu lucro nada é barreira: privatizacións, re-pagamento dos servizos públicos, destrución do territorio, mais reformas laborais para destruir o sindicalismo, dificultar a xubilación ou impor salarios de miseria á mocidade

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política