Os representantes na terra dos deuses mercados lanzaron, ao comezo da crise económica, as súas profecías. Prognosticaron cando e como sairiamos dela e sentenciaron as medidas que había que adoptar para conseguilo. Os gobernos, cegos de fe, acataron.