Desde o MGS estamos a organizar asembleas abertas ao longo do país para debatermos sobre o futuro do BNG e do movemento  nacionalista no seu conxunto. Desde a nosa perspectiva, hoxe mais que nunca compre reforzar o BNG e avanzar na consolidación e posta en prática da liña política e ideolóxica, soberanista e de esquerdas, aprobada na recente Asemblea Nacional. Neste sentido temos decidido seguir a organizar un espazo político que, desde a lealdade co BNG e con espírito construtivo, sexa quen de blindar internamente este camiño que a tantos e tantas nos ilusiona.

Para quen teña interese e queira asistir, a seguinte vai ser na cidade de Compostela o luns 12 de marzo, ás 20 horas no local nacional do MGS (Avenida de Lugo 203, entrechán 1).

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política