Uns e outros están a tempo aínda de frear esa deriva lingüística, que denota no ideolóxico a asunción dun único campo de xogo, a España centrípeta que nega a actual realidade de pluralidade nacional, lingüística e cultural