Cara onde se dirixe Cuba?

Solucionar a parálise económica ao tempo que se consolida o socialismo é o principal reto que se plantexa de cara ao Congreso. Para isto, abórdase o modelo económico ca clara vontade de incidir sobre os catro eixos sobre os que este se artella

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política