Francisco Carballo, que no seu día fora represaliado por denunciar nunha publicación o asasinato de Reboiras, enmarcou a actuación do revolucionario de Imo no contexto histórico da etapa serodia da ditadura

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política