Frente aos mitos que consideran a Unión Europea un espazo democrático e de progreso, consideramos a Unión Europea como a forma que tomou, por necesidades económicas e políticas, a acumulación capitalista en Europa Occidental