Fronte á ladaíña repetitiva que falará do consenso constitucional, a democracia e a liberdade, o discurso da soberanía preséntase como un ariete contra un sistema cruel, inxusto e inútil para o noso pobo.