Todo isto fai parte dunha estratexia destinada a crear un clima de alarma social que xustifique novas medidas represivas e sirva para criminalizar no seu conxunto o movemento político que loita pola liberación nacional e social