Chamáronos mentiráns, violentos e chegaron a dicir que o alcalde temía pola súa integridade física, así como que “só estaban en contra as persoas de rendas altas e os funcionarios”.