O que se defendeu, e defende, non é máis que os intereses do capital transnacional, dende unha óptica imperialista, que, vulnerando a soberanía dos pobos, cre ter lexitimidade para a intervención en calquera punto do globo, impedindo o dereito a explotación dos seus propios recursos, neste caso, ao pobo arxentino.