Perdemos un tempo precioso en buscar o noso encaixe nun ilusorio “estado plurinacional español” que nunca tivo eco nin nas elites políticas do Estado nin nunha sociedade como a española