O debate nom é tanto sobre se ir ou nom a Madrid (ou onde for), mas de saber para que e com que discurso e objetivos.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política