Seis anos despois do comezo da crise, e tres anos despois da entrada en vigor dunha nova reforma laboral, a situación en Galiza continúa caracterizada pola destrución de emprego, pola extensión da precariedade entre as poucas traballadoras que acceden a el, e pola emigración como alternativa para a mocidade.