o novo contexto político esixe ampliar a temática abordada nas teses de modo riguroso e a partir dun debate amplo de toda a militancia, o que sería imposíbel cunha premura innecesaria