O capitalismo é superior porque subordina o pensamento, a creatividade, a vontade, a iniciativa, a empatía, a misericordia non entendida por caridade, a solidariedade e todo o mellor das persoas á propia inercia e desenvolvemento do sistema.