Importantísimos avances sociais e de dereitos conseguidos por e para as mulleres vanse colando polos sumidoiros do Congreso ou do Parlamento galego sen recibiren máis contestación que as dignas intervencións das deputadas e deputados nacionalistas en ambas as cámaras.