Desde o comezo da crise o noso país perdeu 195.300 postos de traballo, a maioría no sector da construción e outra boa parte no industrial