O obxectivo da nova organización estratéxica é construir un polo de esquerdas ben articulado dentro do independentismo, capaz de xerar e construír unha alternativa política e económica para os Países Cataláns.