O obxectivo da nova organización estratéxica é construir un polo de esquerdas ben articulado dentro do independentismo, capaz de xerar e construír unha alternativa política e económica para os Países Cataláns.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política