A Universidade de Santiago da que falaba Castelao son, hoxe, tres universidades separadas e ineficaces, que non cumpren os obxectivos dunha universidade nacional e só inciden no localismo e multiplican o gasto dunha soa universidade — facilitando ademais a defensa da idea de que a Educación pública é un capricho caro