A decisión sobre a utilización dos recursos petrolíferos corresponde ao pobo canario, mais este aínda ten moitos máis dereitos ignorados e pisoteados