A decisión sobre a utilización dos recursos petrolíferos corresponde ao pobo canario, mais este aínda ten moitos máis dereitos ignorados e pisoteados

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política