E así, Galiza (que xa fora peza sacrificada no proceso de integración do Estado español na nova arquitectura institucional europea) vese hoxe máis que nunca exposta a un devalar das súas propias potencialidades como país, en canto periferia da periferia.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política