Protección de datos

De acordo co que estabelece a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), os e as utentes receben información e prestan o seu consentimento á incorporación dos seus datos persoais a un ficheiro responsabilidade do Movemento Galego ao Socialismo (MGS), inscrito debidamente na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de informar sobre os produtos e servizos solicitados, así como o envío de comunicacións comerciais sobre os mesmos.

Dereitos das e dos utentes

Infórmase tamén sobre os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá exercer no domicilio social do Movemento Galego ao Socialismo (MGS), situado na Avenida de Castelao, 30, baixo — 15705 – SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Responsabilidade

Por último, infórmase de que os datos persoais subministrados non serán cedidos nen comunicados, nen sequera para a súa conservación, a terceiras persoas.

 

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política