Esta nova Asemblea representa un novo paso nun proceso progresivo de afirmación e consolidación, e ten como novidade a definición polo miúdo dun programa político de referencia, concibido con carácter estratéxico