Principios e obxectivos

Principios políticos recollidos nos Estatutos do MGS aprovados na nosa última Asemblea Nacional

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política