Principios e obxectivos

Principios políticos recollidos nos Estatutos do MGS aprovados na nosa última Asemblea Nacional