SUMARIO

Xullo de 2009

  • Unha paisaxe diferente no nacionalismo galego. Rafael Vilar.
  • Neoliberalismo lingüístico. Héctor López de Castro
  • Isca!, o lume que prende. Noa Presas
  • Entrevista a Ximena González.
  • Luita de classes: o “retorno”. José Emílio Vicente
  • Entrevista a Serxio Fontanes e Antolín Alcántara.
  • Un novo escenario mundial?. Iuri Domènech
  • Panorama político em América Latina. Diego Santório

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política