SUMARIO

Maio de 2015

  • Contra o TTIP, ergamos a bandeira da soberanía. Mesa Nacional do MGS
  • BNG: da base dos concelhos cara ao poder popular. Susana Camba.
  • Entrevista a Resul Berti.
  • Emigración e soberanía na Galiza. Francisco X. Alvedro
  • Shock e saída para o desánimo. Raquel Vázquez
  • Que nova política? Noa Presas e Rafa Vilar
  • Lingua: demolición ou hexemonía. Beatriz Fariñas
  • Entrevista a Alonso Caxade.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política