SUMARIO

Xuño de 2017

  • Paso a paso, independencia e socialismo. Mesa Nacional do MGS
  • Corrupción: organizada, capitalista e marca España. Noa Presas.
  • Entrevista a Carles Sastre.
  • A venda do corpo, a vida e os desexos. Xandra Martínez.
  • O rural e o monte galegos, urxencia e desenvolvemento. Mariam Ferreira e Óscar Antón Pérez.
  • Xornalismo para reconstruir país. Iria Méndez.
  • O (in)evitável ascenso da lei Mordaça. Héctor López de Castro.
  • Entrevista a Antia Marinho.
  • Recomendacións.
  • A Fraga. Lucía Novas.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política