SUMARIO

Maio de 2018

  • O constante ataque ás pensións públicas. Antolín Alcántara
  • A razón de ser do sindicalismo nacionalista de clase. Pepe Maio.
  • Entrevista a Xandra Martínez, Ximena González e Lucía Freire.
  • Direito e direitos como mercadoria. Laura Rodríguez.
  • Pervivencia e morte na ideoloxía do Estado. Alba Fidalgo.
  • Responsabilidade pública nas desfeitas mineiras. Fins Eirexas e Macías López.
  • Marx Contemporáneo. José Emilio Vicente.
  • Entrevista sobre a greve do 112.
  • Recomendacións.
  • Nâzim Hikmet continúa a ser un traidor á patria. Nâzim Hikmet.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política