Rompamos co asedio. Resposta popular en defensa da lingua

Febreiro 2015

Non é posíbel finxir surpresa ante as novas estatísticas sobre a utilización desde a lingua. Só desde a hipocrisía poderiamos finxir abraio ante unha evidencia que palpamos todos os días e en case todos os ámbitos.