Propostas para un debate imprescindíbel

Xullo 2016

A constitución dunha nova organización política é a forma máis coherente de acometer unha refundación: sexa baixo a forma dun novo BNG ou baixo novo nome, resultado do proceso que non prexulgamos, debe nacer unha nova organización.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política