O futuro da lingua galega é o futuro do país!

Maio 2012

No Movemento Galego ao Socialismo denunciabamos hai un tempo que o goberno do PP na Xunta pasara dun tempo a esta parte “da demolición á hibernación”: o seu goberno comezara cos ataques e desmontaxe de todas as medidas positivas que o nacionalismo impulsara desde o goberno…

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política