PROPOSTAS E ACHEGAS
para o debate na XV Asemblea Nacional do BNG.
Que facer agora?

Febreiro de 2016

Apresentamos aquí, de forma ordenada, pública e detallada, as propostas e achegas que desde o Movemento Galego ao Socialismo levamos compartindo no proceso de debate da XV Asemblea Nacional do BNG con toda a militancia, para conseguirmos entre todas e todos un debate frutífero e unhas resolucións asembleares coas que facer avanzar o proxecto histórico do BNG: unha Galiza ceibe e popular.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política