O proceso de afortalamento ideolóxico, organizativo e de liña política tense que acelerar, actuando con intelixencia e flexibilidade dentro da necesaria permanencia dun espazo político propio.