O proceso de afortalamento ideolóxico, organizativo e de liña política tense que acelerar, actuando con intelixencia e flexibilidade dentro da necesaria permanencia dun espazo político propio.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política