Coñecemos os datos de paro, de emigración, de pobreza. Sabemos cal é a realidade na que vivimos aínda que pareza que custa máis entender as causas e máis aínda os mecanismos para transformala. Sabemos, tamén, que a mocidade non é un valor por si mesmo pero supón un cambio en potencia.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política