Os limites da descentralización, do café para todos, do “Estado máis federal do mundo”, como nos cansamos de ouvir, resultan particularmente férreos desde os últimos anos