O bilingüismo – que durante décadas foi pregoado como harmónico – converteuse apenas nun manto ideolóxico que encobreu unha fase intermedia e funcional no proceso de substitución lingüística

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política