O bilingüismo – que durante décadas foi pregoado como harmónico – converteuse apenas nun manto ideolóxico que encobreu unha fase intermedia e funcional no proceso de substitución lingüística