O 1º de Maio é unha data que serve para lembrarmos a forza que temos como clase traballadora. É unha ferramenta. A que nos lembra tamén a obriga marxista de resolvermos nós a situación de sometemento e autoodio que nos aferrolla como clase

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política